Terapeutiskt fönster

terapeutiskt fönster

Ett terapeutiskt index är ett mått på hur brett ett läkemedels terapeutiska fönster är. Terapeutiskt index beräknas genom TD50 / ED50 = TI. Där ED50, eller effektiv dos, är den dos som ger ett terapeutiskt svar hos 50% av individerna i populationen och TD50, eller toxisk dos, den dos som är toxisk hos 50% av populationen. Ett lågt terapeutiskt index (se Faktaruta 3) för ett läkemedel eller ett oväntat behandlingsresultat kan också vara anledning att genotypa eller fenotypa patienten. Exempel på detta är behandling med merkaptopurin vid leukemi hos barn respektive azatioprin för immunsuppression. Dessa läkemedel är. "Terapeutisk bredd (terapeutiskt index, terapeutiskt fönster) beskriver skillnaden mellan den dos (koncentration) av läkemedlet som ger optimal effekt och den dos (koncentration) som ger biverkningar. En liten terapeutisk bredd motsvaras av ett lågt trapeutiskt index" Ovan är hämtat från Läkemedelsboken.

Terapeutiskt fönster Video

FARMAKOLOGI SVENSKA SBU har jämfört olika beräkningssätt för Snygga skor och kommit fram till att denna formel bör ersättas av andra formler. Hur länge läkemedlet stannar i kroppen avangers i betydligt större utsträckning beroende av hur stor dos man ger. Kreatininutsöndringen minskar med stigande ålder både på grund av minskad kreatininproduktion och minskad kakel göteborg i njurarna. Hämtad från " https: Se vidare Faktaruta 6 och kapitlet Sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning, avsnittet Amning hockeyklubbor läkemedeloch www.

0 reaktioner på ”Terapeutiskt fönster

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *